Předčasný důchod 2024 – výpočet, žádost, komu se vyplatí

Předčasný důchod láká mnoho lidí toužících po odpočinku od práce a volném čase. Nabízí se dvě varianty: předčasný starobní důchod s výplatou a předčasný důchod bez výplaty. V tomto článku se zaměříme na oba typy a zodpovíme otázky, komu se předčasný důchod vyplatí a jaká úskalí s sebou nese. Zaměříme se také na výpočet starobního důchod a postup, jak o starobní důchod zažádat. Pro lepší ilustraci budou k dispozici také konkrétní příklady odchodu do předčasného důchodu z praxe.

Předčasný starobní důchod

Předčasný starobní důchod je dostupný 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Podmínkou je dosažení důchodového věku a odpracovaná doba minimálně 30 let. Výše předčasného starobního důchodu se snižuje za každý měsíc, o který si jej posunete před dosažením řádného důchodového věku.

Výhody:

 • Možnost užívat si volný čas dříve
 • Pravidelný příjem v podobě důchodu

Nevýhody:

 • Nižší výše důchodu
 • Kratší doba pobírání důchodu

Předčasný důchod bez výplaty

Na tento typ důchodu máte nárok 2 roky před dosažením řádného důchodového věku, pokud máte odpracováno minimálně 20 let. Důchod vám ale nebude vyplácen až do dosažení řádného důchodového věku. V tu dobu se vám ale nezkrátí jeho výše.

Výhody předčasného důchodu bez výplaty:

 • Možnost dřívějšího odchodu do důchodu
 • Zachování výše řádného důchodu

Nevýhody předčasného důchodu bez výplaty:

 • Žádný příjem v podobě důchodu po dobu 2 let
 • Nutnost zajistit si financování v tomto období

Předčasný důchod s výplatou

Předčasný důchod s výplatou je speciální typ starobního důchodu, o který si může zažádat osoba, která dosáhla 60 let věku, ale nesplňuje podmínky pro standardní starobní důchod.

Na rozdíl od klasického předčasného důchodu, u kterého dochází k trvalému krácení důchodové částky, je u předčasného důchodu s výplatou výše důchodu krácena pouze dočasně. Po dosažení důchodového věku se krácení důchodu zruší a důchod se automaticky přepočítá na standardní starobní důchod.

Výhody předčasného důchodu s výplatou:

 • Možnost ukončit pracovní poměr dříve a užívat si zasloužený odpočinek.
 • Příjem pravidelného důchodu, i když nesplňujete podmínky pro standardní starobní důchod.
 • Možnost dodatečného výdělku bez ovlivnění výše důchodu (do určité výše).

Nevýhody předčasného důchodu s výplatou:

 • Nižší výše důchodu po dobu pobírání předčasného důchodu.
 • Trvalé krácení důchodu i po dosažení důchodového věku, pokud předčasný důchod s výplatou byl pobírán déle než 5 let.
 • Nutnost platit zdravotní pojištění (pokud nejste zaměstnanci).

Před rozhodnutím o odchodu do předčasného důchodu s výplatou je důležité zvážit všechny výše uvedené aspekty a spočítat si, zda se vám tato varianta vyplatí.

Komu se předčasný důchod vyplatí?

Předčasný důchod se může vyplatit lidem, kteří:

 • Mají dostatečné úspory na pokrytí výdajů v období bez výplaty důchodu
 • Touží po odpočinku od práce a chtějí si užívat volný čas
 • Plánují se věnovat jiným aktivitám, například cestování nebo koníčkům

Předčasný důchod s sebou nese i některá úskalí, která je nutné zvážit:

 • Nižší příjem: Předčasný starobní důchod je nižší než řádný důchod. V případě předčasného důchodu bez výplaty máte po dobu 2 let nulový příjem.
 • Ztráta profesní identity: Odchod do důchodu může znamenat ztrátu profesní identity a sociálních kontaktů z práce.
 • Zdravotní rizika: Dřívější odchod do důchodu může vést k sedavému způsobu života a zhoršení zdravotního stavu.

Předčasný důchod může být pro některé lidi skvělou volbou, jak si užívat volný čas a odpočinku od práce dříve. Je ale důležité zvážit všechna pro a proti a pečlivě si spočítat dopady na váš příjem. Pokud uvažujete o předčasném důchodu, neváhejte se obrátit na finančního poradce, který vám pomůže s nejlepším rozhodnutím pro vaši situaci.

Jak si spočítat předčasný důchod?

Výše předčasného důchodu se vypočítává podle stejného vzorce jako u řádného důchodu. Zohledňuje se odpracovaná doba a hrubá mzda po zdanění z celého profesního života. Pro přesnější výpočet můžete využít kalkulačku předčasného důchodu dostupnou na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jak zažádat o předčasný důchod v roce 2024

Jak v roce 2024 zažádat o předčasný důchod? Jaké podmínky je nutné splňovat, kde najít formulář žádosti o předčasný důchod a jak celý proces probíhá?

Podmínky pro předčasný důchod v roce 2024

 • Předčasný starobní důchod:
  • Dosažení důchodového věku (viz tabulka níže)
  • Minimálně 30 let odpracované doby
  • Výše důchodu se snižuje za každý měsíc předčasného čerpání
 • Předčasný důchod bez výplaty:
  • 2 roky před dosažením důchodového věku
  • Minimálně 20 let odpracované doby
  • Důchod se neproplácí do dosažení řádného důchodového věku, poté se jeho výše nezkrátí

Důchodový věk pro předčasný starobní důchod v roce 2024:

Rok narozeníMužiŽeny
1955 a dříve60 let55 let
195660 let a 1 měsíc55 let a 1 měsíc
196561 let56 let
1966 a později61 let a 1 měsíc56 let a 1 měsíc

Postup pro podání žádosti o předčasný důchod – žádost, formulář

 1. Vyplňte formulář žádosti o předčasný důchod: Formulář naleznete na webu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo si jej můžete vyzvednout na pobočce ČSSZ.
 2. Přiložte potřebné doklady:
  • Doklad totožnosti
  • Doklady o dosažení důchodového věku
  • Doklady o odpracované době
  • Doklad o bankovním spojení (pro výplatu důchodu)
 3. Odešlete žádost na pobočku ČSSZ podle vašeho trvalého bydliště: Žádost můžete podat osobně nebo poštou.

Formulář žádost o předčasný důchod: https://www.cssz.cz/podani-zadosti-o-duchod2

Předčasný důchod a přivýdělek

V předčasném důchodu je možné přivydělávat si bez omezení. Výše přivýdělku neovlivňuje vyplácení předčasného důchodu. Pokud však váš celkový příjem (důchod + přivýdělek) přesáhne limitní částku, může to mít vliv na výplatu** zdravotního pojištění.

Předčasný důchod může být pro některé lidi skvělou volbou, jak si užívat volný čas a odpočinku od práce dříve. Je ale důležité zvážit všechna pro a proti a pečlivě si spočítat dopady na váš příjem. Nezapomeňte také na potřebné kroky pro podání žádosti o předčasný důchod a na možnost přivýdělku v tomto období. Pokud uvažujete o předčasném důchodu, neváhejte se obrátit na finančního poradce, který vám pomůže s nejlepším rozhodnutím pro vaši situaci.

Předčasný důchod v praxi: Příklady a dopady

V roce 2024 se podmínky pro předčasný důchod mírně mění, a proto je důležité se s nimi seznámit. Zde jsou praktické příklady předčasného důchodu a dopady na příjem a životní úroveň.

Příklad 1: Paní Nováková

 • Věk: 60 let
 • Důchodový věk: 60 let (narozena v roce 1964)
 • Odpracovaná doba: 35 let
 • Volba: Předčasný starobní důchod
 • Výše důchodu: 14 000 Kč/měsíc (plná výše)
 • Dopad: Paní Nováková může ihned začít pobírat plný předčasný starobní důchod bez nutnosti čekat.

Příklad 2: Paní Horáková

 • Věk: 58 let
 • Důchodový věk: 61 let (narozena v roce 1966)
 • Odpracovaná doba: 25 let
 • Volba: Předčasný důchod bez výplaty
 • Výše důchodu: 0 Kč/měsíc po dobu 2 let, poté 10 000 Kč/měsíc (plná výše)
 • Dopad: Paní Horáková po dobu 2 let nebude pobírat žádný důchod. Poté bude mít nárok na plný předčasný starobní důchod, i když odpracovala kratší dobu.

Příklad 3: Pan Svoboda

 • Věk: 62 let
 • Důchodový věk: 61 let (narozen v roce 1962)
 • Odpracovaná doba: 40 let
 • Volba: Předčasný starobní důchod o 1 rok dříve
 • Výše důchodu: 13 200 Kč/měsíc (snížený o 2 % za každý předčasně čerpaný měsíc)
 • Dopad: Pan Svoboda se může o rok dříve rozloučit s prací, ale jeho důchod bude o něco nižší.

Další faktory ovlivňující předčasný důchod

Kromě výše uvedených příkladů je nutné zvážit i další faktory, které ovlivňují předčasný důchod:

 • Zdravotní stav: Pokud máte zdravotní problémy, které vám brání v práci, můžete mít nárok na invalidní důchod.
 • Manželský stav: Výše důchodu u manželů/manželek se může lišit v závislosti na jejich individuální situaci.
 • Výše úspor: Pokud máte dostatečné úspory, můžete si dovolit kratší dobu pracovat a dříve odejít do důchodu.

Předčasný důchod je pro řadu lidí skvělou volbou. Je však důležité zvážit všechna pro a proti a pečlivě si spočítat dopady na celkový příjem. Nezapomeňte také na potřebné kroky pro podání žádosti o předčasný důchod a na možnost přivýdělku v tomto období. Pokud uvažujete o předčasném důchodu, neváhejte se obrátit na finančního poradce, který vám pomůže s nejlepším rozhodnutím pro vaši situaci.

Tipy, jak se na předčasný důchod připravit

Předčasný důchod s sebou nese i některá úskalí, která je nutné zvážit. Jak již bylo řečeno, je mimořádně důležité si spočítat výši předčasného důchodu a zhodnotit dopad na váš příjem. Zvažte také náklady na bydlení, stravu a další výdaje v důchodu. Pokud plánujete předčasný důchod bez výplaty, je nutné si vytvořit finanční rezervu, která vám pomůže překlenout období bez příjmu.

Dále je vhodné:

 • Zkonzultovat s finančním poradcem vaši individuální situaci a nejvhodnější strategii pro předčasný důchod.
 • Zvážit možnosti přivýdělku v důchodu.
 • Udržovat si dobrý zdravotní stav preventivními prohlídkami a zdravým životním stylem.

Pokud uvažujete o předčasném důchodu, ale nejste si jistí, zda je to pro vás vhodné řešení, neváhejte se obrátit na odborníka v oblasti financí.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *