Jak investovat – do akcií, bitcoinu, ETF fondů nebo S&P 500

Investování je skvělý nástroj, jak zhodnotit své peníze a zajistit si finanční budoucnost. Ať už jste úplný začátečník, nebo zkušený investor, vždy se toho dá o investování naučit více. V tomto článku vám poskytneme komplexní přehled o tom, jak investovat, včetně tipů a strategií pro začátečníky i pokročilé.

Investování zahrnuje nákup aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo komodity, s cílem dosáhnout zisku. Zisk může pocházet z růstu ceny aktiva (kapitálový zisk) nebo z pravidelných výnosů, jako jsou dividendy z akcií nebo úroky z dluhopisů.

Typy investic

Existuje mnoho různých typů investic, z nichž každá má své vlastní riziko a potenciální výnosy:

 • Akcie: Akcie představují vlastnický podíl ve společnosti. Nabízejí potenciál pro vysoký výnos, ale nesou s sebou i vyšší riziko ztráty.
 • Dluhopisy: Dluhopisy jsou půjčky, které investujete společnosti nebo vládě. Nabízejí stabilnější výnosy než akcie, ale s nižším potenciálem pro zhodnocení.
 • Nemovitosti: Investování do nemovitostí zahrnuje nákup nemovitostí s cílem generovat nájemné nebo zhodnotit jejich hodnotu.
 • Komodity: Komodity jsou základní suroviny, jako je ropa, zlato nebo obilí. Mohou být použity k diverzifikaci portfolia a k zajištění proti inflaci.
 • Fondy: Fondy shromažďují peníze od investorů a investují je do různých aktiv. Existuje mnoho typů fondů, z nichž každý se zaměřuje na jiný typ investic.

Riziko a výnos

Každá investice je spojená s určitým rizikem. Riziko ztráty peněz je nejvyšší u akcií a nejnižší u dluhopisů. Diverzifikace portfolia mezi různé typy investic vám pomůže snížit riziko.

Potenciální výnos investice je odměnou za podstoupené riziko. Akcie obvykle nabízejí nejvyšší potenciální výnosy, ale nesou s sebou i nejvyšší riziko ztráty. Dluhopisy obvykle nabízejí nižší potenciální výnosy, zato s nižším rizikem.

Časový horizont

Časový horizont je doba, po kterou plánujete investovat. Pokud máte krátký časový horizont, budete muset investovat do konzervativnějších aktiv, jako jsou dluhopisy. Pokud máte dlouhý časový horizont, můžete si dovolit investovat do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie.

Začínáme s investováním

Investování se nemusí zdát jako procházka růžovým sadem, ale s trochou snahy a chytrým přístupem se může stát klíčem k vašemu finančnímu blahobytu. I s malými obnosy můžete nastartovat cestu k jistější budoucnosti a zajistit si splnění snů. Jak začít investovat? Důležité je postupovat po jednotlivých krocích.

1) Stanovení investičních cílů

Prvním krokem k investování je stanovení investičních cílů. Co chcete investováním dosáhnout? Chcete si spořit na předčasný důchod, koupit dům nebo jednoduše zhodnotit své peníze? Vaše investiční cíle ovlivní typ investic, které jsou pro vás vhodné.

2) Určení toleranci k riziku

Kolik rizika jste ochotni podstoupit? Investice s vyšším rizikem obvykle nabízejí potenciálně vyšší výnosy, jsou však spojené s větším rizikem ztráty. Je důležité zvolit investice, které odpovídají vaší toleranci k riziku.

3) Výběr investičního horizontu

Jak dlouho plánujete investovat? Časový horizont ovlivní typ investic, které jsou pro vás vhodné. Pokud máte krátký časový horizont, budete muset investovat do konzervativnějších aktiv, jako jsou dluhopisy. Pokud máte dlouhý časový horizont, můžete si dovolit investovat do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie.

4) Otevírání investičního účtu

Existuje mnoho různých typů investičních účtů, proto si vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Mezi běžné typy investičních účtů patří:

 • Investiční fondy: Investiční fondy shromažďují peníze od investorů a investují je do různých aktiv. Nabízejí diverzifikovaný způsob investování s nízkými poplatky.
 • Depozitní účty: Depozitní účty jsou spořicí účty, které nabízí nízké úrokové sazby, ale také vysokou míru bezpečí.
 • Brokerské účty: Brokerské účty vám umožňují nakupovat a prodávat akcie, dluhopisy a další cenné papíry.
 • Individuální důchodové účty (IRA): IRA vám umožňují odkládat peníze na důchod s daňovými úlevami.

5) Investování vašich peněz

Existuje mnoho různých způsobů, jak investovat své peníze. Můžete si vybrat investování do jednotlivých akcií, dluhopisů, fondů nebo jiných aktiv. Můžete se také rozhodnout investovat prostřednictvím finančního poradce.

Tipy pro začátečníky

Pokud jste začátečník v investování, zde je několik tipů, které vám pomohou začít:

 • Začněte pomalu. Nemusíte hned investovat velké částky peněz. Začněte investováním malých částek a postupně zvyšujte své investice, jak se budete cítit pohodlněji.
 • Diverzifikujte své investice. Neinvestujte všechny své peníze do jednoho aktiva nebo sektoru. Diverzifikace vašich investic vám pomůže snížit riziko.
 • Investujte pravidelně. Snažte se investovat pravidelně, i když to je jen malá částka. Pravidelné investování vám pomůže využít sílu průměrování nákladů v čase.
 • Buďte trpěliví. Investování je dlouhodobá hra. Neočekávejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu.

Orientace v investičním světě může být pro začátečníky náročná. Existuje mnoho druhů investic, různé strategie a faktory, které je nutné zohlednit. Může se zdát, že je to nad vaše síly, ale nenechte se odradit.

Investování se s trochou snahy a vytrvalosti může stát mocným nástrojem pro dosažení vašich finančních cílů. Ať už chcete zajistit si pohodlný důchod, našetřit na vysněnou dovolenou nebo jednoduše budovat své jmění, investování vám v tom může pomoci.

Klíčem je začít s malými kroky. Vzdělávejte se, čtěte o investování a zkuste si s malými částkami vyzkoušet různé investiční strategie. Čím více se budete učit a investovat, tím lépe budete vybaveni pro dosažení vašich investičních cílů a zajištění stabilní finanční budoucnosti.

Pamatujte, že investování je dlouhodobý proces. Nečekejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví, disciplinovaní a s trochou štěstí se vaše investice mnohonásobně vrátí a zajistí vám prosperitu v budoucnu.

Tipy pro pokročilé investory

Pokud jste zkušený investor, zde je několik tipů, jak dále zhodnotit své investice:

 • Investujte do růstových aktiv. Pokud máte vysokou toleranci k riziku, zvažte investování do růstových aktiv, jako jsou akcie technologických společností.
 • Investujte do dividend. Dividendové akcie vám mohou poskytnout pravidelný příjem.
 • Investujte do alternativních investic. Alternativní investice, jako jsou nemovitosti nebo komodity, vám mohou pomoci diverzifikovat portfolio.
 • Zvažte využití služeb investičního poradce. Investiční poradce vám může pomoci s výběrem investic, které odpovídají vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Nebojte se začít s malými kroky a postupně se učte a investujte. S trochou snahy a vytrvalosti se vám investice mnohonásobně vrátí a zajistí vám prosperitu v budoucnu.

Pamatujte, že neexistuje žádná univerzální investiční strategie, která by fungovala pro všechny. Důležité je vybrat si investice, které odpovídají vašim investičním cílům, toleranci k riziku a časovému horizontu.

Před investováním se seznamte se všemi možnými výhodami i riziky a zvažte využití služeb investičního poradce, který vám pomůže s výběrem investic a s navigací v investičním světě.

Jak investovat do akcií?

Investování do akcií je jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak zhodnotit své peníze a dosáhnout dlouhodobých finančních cílů. Akcie představují vlastnický podíl ve společnosti a dávají vám právo na podíl z jejích zisků a aktiv.

Jak funguje investování do akcií?

Investování do akcií představuje nákup malého podílu ve společnosti, čímž se stáváte akcionářem. To vám dává právo na podíl ze zisku firmy ve formě dividend a v některých případech i hlasovací právo na valné hromadě.

Cena akcií kolísá v závislosti na nabídce a poptávce na trhu. Pokud je o akcie dané společnosti zájem vysoký, jejich cena roste. Naopak, pokud je zájem nízký, cena klesá.

Nákup akcií:

 1. Otevření investičního účtu: Prvním krokem je otevření investičního účtu u brokera. Broker je společnost, která vám umožňuje nakupovat a prodávat akcie a další cenné papíry.
 2. Výběr akcií: Jakmile máte investiční účet, budete muset vybrat akcie, do kterých chcete investovat. Existuje mnoho faktorů, které je třeba zvážit při výběru akcií, jako je finanční zdraví společnosti, vyhlídky do budoucna a hodnota akcií.
 3. Nákup akcií: Jakmile se rozhodnete pro akcie, které chcete koupit, můžete je objednat u svého brokera. Cena akcií se bude lišit v závislosti na poptávce a nabídce a na dalších faktorech.

Vlastnictví akcií:

 • Vlastnictví akcií: Jakmile vlastníte akcie, máte nárok na dividendy, pokud je společnost vyplácí. Dividendy jsou část zisku společnosti, která je rozdělena mezi akcionáře.
 • Zhodnocení ceny: Hodnota vašich akcií se může v čase měnit v závislosti na výkonu společnosti. Pokud hodnota akcií roste, budete mít zisk. Pokud hodnota akcií klesne, budete mít ztrátu.
 • Prodej akcií: Akcie můžete kdykoli prodat u svého brokera. Cena, za kterou prodáte akcie, bude záviset na tržní ceně v daný den.

Existuje mnoho různých typů akcií, z nichž každá má své vlastní vlastnosti a rizika:

 • Obyčejné akcie: Obyčejné akcie dávají držitelům hlasovací práva ve společnosti a nárok na dividendy, pokud jsou vypláceny.
 • Přednostní akcie: Přednostní akcionáři mají přednostní nárok na dividendy a na splacení v případě likvidace společnosti. Obvykle nemají hlasovací práva.
 • Růstové akcie: Růstové akcie jsou akcie společností, o nichž se předpokládá, že budou v budoucnu rychle růst. Obvykle vyplácejí nízké nebo žádné dividendy.
 • Hodnotové akcie: Hodnotové akcie jsou akcie společností, které jsou považovány za podhodnocené vzhledem k jejich fundamentálním hodnotám. Obvykle vyplácejí stabilní dividendy.
 • Cyklické akcie: Cyklické akcie jsou akcie společností, jejichž výkon je úzce spjat s hospodářským cyklem. V prosperujících dobách se jim daří, v recesi klesají.

Tipy pro investování do akcií:

 • Začněte pomalu: Nemusíte hned investovat velké částky peněz. Začněte investováním malých částek a postupně zvyšujte své investice, jak se budete cítit pohodlněji.
 • Diverzifikujte své portfolio: Neinvestujte všechny své peníze do jedné akcie nebo sektoru. Diverzifikace portfolia vám pomůže snížit riziko.
 • Investujte na dlouhodobý horizont: Akcie jsou dlouhodobá investice. Neočekávejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu.
 • Nebojte se učit: Investování do akcií může být složité. Nebojte se učit o investování a číst si o různých společnostech a sektorech.
 • Zvažte využití služeb investičního poradce: Investiční poradce vám může pomoci s výběrem akcií, které odpovídají vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Předtím, než začnete investovat do akcií, se v této problematice dobře zorientujte, případně si vezměte na pomoc někoho zkušeného. Můžete přijít o peníze, pokud hodnota akcií klesne. Je důležité investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.

Jak investovat do Bitcoinu?

Bitcoin je digitální měna, která se liší od tradičních měn, jako je koruna nebo euro, v tom, že není kontrolována žádnou centrální bankou. Místo toho je Bitcoin spravován distribuovanou sítí počítačů. Bitcoin se stal populární investiční volbou v posledních letech kvůli své vysoké volatilitě a potenciálu pro vysoké výnosy.

Jak funguje investování do Bitcoinu? Sestává z několika následujících kroků.

Nákup Bitcoinu:

 1. Otevření krypto burzy: Prvním krokem je otevření účtu u krypto burzy. Krypto burza je platforma, která umožňuje nakupovat a prodávat kryptoměny, jako je Bitcoin.
 2. Vklad fiat měny: Na svůj krypto burzovní účet budete muset vložit fiat měnu, jako je koruna nebo euro. To můžete provést bankovním převodem, kreditní kartou nebo jinou platební metodou.
 3. Nákup Bitcoinu: Jakmile máte na svém účtu fiat měnu, můžete ji použít k nákupu Bitcoinu. Cena Bitcoinu se bude lišit v závislosti na poptávce a nabídce a na dalších faktorech.

Vlastnictví Bitcoinu:

 • Uložení Bitcoinu: Bitcoin je nutné uložit do digitální peněženky. Existuje mnoho různých typů digitálních peněženek, z nichž každá má své vlastní vlastnosti a bezpečnostní funkce.
 • Zhodnocení ceny: Hodnota vašeho Bitcoinu se může v čase měnit v závislosti na volatilitě trhu s kryptoměnami. Pokud hodnota Bitcoinu roste, budete mít zisk. Pokud hodnota Bitcoinu klesne, budete mít ztrátu.
 • Prodej Bitcoinu: Bitcoin můžete kdykoli prodat u své krypto burzy. Cena, za kterou prodáte Bitcoin, bude záviset na tržní ceně v daný den.

Tipy pro investování do Bitcoinu:

 • Investujte pouze to, co si můžete dovolit ztratit: Bitcoin je vysoce volatilní investice a existuje riziko, že přijdete o všechny své peníze. Investujte pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit.
 • Diverzifikujte své portfolio: Neinvestujte všechny své peníze do Bitcoinu. Diverzifikace portfolia mezi různé investice, včetně akcií, dluhopisů a nemovitostí, vám pomůže snížit riziko.
 • Vzdělávejte se: Před investováním do Bitcoinu je důležité se o něm dozvědět co nejvíce. Čtěte si o technologii Bitcoinu, o trhu s kryptoměnami a o rizicích spojených s investováním do kryptoměn.
 • Uložte si Bitcoin bezpečně: Je důležité uložit svůj Bitcoin do bezpečné digitální peněženky. Zvažte použití hardwarové peněženky, která nabízí nejvyšší úroveň zabezpečení.
 • Nebojte se držet: Bitcoin je dlouhodobá investice. Neočekávejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu.

Investování do Bitcoinu je vysoce spekulativní a s sebou nese značné riziko. Je důležité investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit, a před investováním si zjistit všechna pro a proti.

Jak investovat do ETF?

ETF (Exchange Traded Funds) neboli burzovně obchodované fondy jsou investiční fondy, které se obchodují na burze cenných papírů jako akcie. Sledují specifický index, sektor nebo komoditu a nabízí investorům diverzifikovaný způsob investování do daného aktiva s nízkými poplatky.

Jak fungují ETF:

ETF nakupuje košík cenných papírů, které odpovídají sledovanému indexu, sektoru nebo komoditě. Například ETF sledující index S&P 500 bude vlastnit akcie všech 500 společností v indexu. Investoři kupují a prodávají akcie ETF na burze cenných papírů, čímž se cena ETF mění v závislosti na ceně podkladových aktiv.

Existuje mnoho různých typů ETF, které investují do široké škály aktiv:

 • Akciové ETF: Sledují akciové indexy, jako je S&P 500 nebo Nasdaq 100.
 • Dluhopisové ETF: Investují do dluhopisů, jako jsou státní dluhopisy nebo firemní dluhopisy.
 • Komoditní ETF: Investují do komodit, jako je zlato, ropa nebo ropa.
 • Sektorové ETF: Zaměřují se na specifické sektory trhu, jako je technologie, zdravotnictví nebo energie.
 • Tematické ETF: Investují do společností zaměřených na konkrétní téma, jako je udržitelnost nebo inovace.

Investování do ETF má mnoho výhod, včetně:

 • Diverzifikace: ETF nabízí investorům diverzifikovaný způsob investování do daného aktiva s nízkými poplatky.
 • Nízké poplatky: ETF jsou obvykle pasivně spravovány, s nízkými poplatky ve srovnání s aktivně spravovanými fondy.
 • Transparentnost: Investoři snadno vidí, do jakých aktiv ETF investuje.
 • Flexibilita: ETF se obchodují na burze cenných papírů, takže je lze snadno nakupovat, prodávat a obchodovat.
 • Daně: ETF mohou být daňově efektivnější než akcie nebo dluhopisy.

Ať už jste zkušený investor, nebo teprve začínáte, investování do ETF může být chytrým způsobem, jak zhodnotit úspory.

Tipy pro investování do ETF:

 • Stanovte si investiční cíle: Před investováním do ETF je důležité si stanovit investiční cíle. To vám pomůže vybrat ETF, které odpovídají vašim potřebám a toleranci k riziku.
 • Prozkoumejte různé ETF: Existuje mnoho různých typů ETF, proto je důležité prozkoumat různé možnosti a vybrat si ty, které nejlépe odpovídají vašim investičním cílům.
 • Investujte na dlouhodobý horizont: ETF jsou dlouhodobá investice. Neočekávejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu.
 • Zvažte využití služeb investičního poradce: Investiční poradce vám může pomoci s výběrem ETF, které odpovídají vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Investování do ETF s sebou nese riziko, stejně jako jakýkoliv jiný typ investice. Můžete přijít o peníze, pokud hodnota podkladových aktiv klesne. Je důležité investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit, a před investováním se dobře seznamte se vším, co investice obnáší.

Investování do ETF může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a dosáhnout dlouhodobých finančních cílů. Díky nízkým poplatkům, transparentnosti a flexibilitě jsou ETF atraktivní volbou pro investory všech úrovní zkušeností.

Jak investovat do S&P 500?

S&P 500 je široce sledovaný akciový index, který zahrnuje 500 největších amerických společností podle tržní kapitalizace. Investování do S&P 500 vám umožňuje získat expozici vůči širokému spektru amerického akciového trhu a je skvělým způsobem, jak diverzifikovat vaše portfolio.

Existuje několik způsobů, jak investovat do S&P 500:

Nákup akcií S&P 500: Můžete si koupit akcie jednotlivých společností v indexu S&P 500. To vám dává přímou kontrolu nad investicemi, ale může to být časově náročné a vyžaduje si rozsáhlé znalosti o jednotlivých společnostech.

Nákup ETF sledujícího S&P 500: ETF (Exchange Traded Funds) jsou burzovně obchodované fondy, které sledují specifický index, sektor nebo komoditu. Existuje mnoho ETF, které sledují S&P 500, a to je nejjednodušší a nejběžnější způsob investování do indexu.

Nákup podílového fondu sledujícího S&P 500: Podílové fondy jsou investiční fondy, které investují do různých aktiv, včetně akcií, dluhopisů a hotovosti. Existuje mnoho podílových fondů, které sledují S&P 500, a to může být dobrá volba pro investory, kteří chtějí spravovat své investice s profesionální pomocí.

Tipy pro investování do S&P 500:

 • Stanovte si investiční cíle: Před investováním do S&P 500 je důležité si stanovit investiční cíle. To vám pomůže vybrat investiční produkt, který odpovídá vašim potřebám a toleranci k riziku.
 • Investujte na dlouhodobý horizont: S&P 500 je dlouhodobá investice. Neočekávejte, že zbohatnete přes noc. Buďte trpěliví a držte se svého investičního plánu.
 • Diverzifikujte své portfolio: I když je S&P 500 skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio, je důležité investovat i do jiných aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti.
 • Investujte pravidelně: Pravidelné investování do S&P 500 vám pomůže průměrovat náklady v čase a snížit dopad volatility trhu.
 • Zvažte využití služeb investičního poradce: Investiční poradce vám může pomoci s výběrem investičního produktu, který odpovídá vašim investičním cílům a toleranci k riziku.

Všechny investice jsou spojeny s určitým rizikem, investování do S&P 500 nevyjímaje. Můžete přijít o peníze, pokud hodnota indexu klesne. Je důležité investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit, a před investováním si provést vlastní průzkum.

Před investováním do S&P 500 si jasně definujte své investiční cíle a toleranci k riziku. Investujte s dlouhodobým horizontem a buďte trpěliví. Diverzifikujte své portfolio investováním i do jiných aktiv a zvažte pravidelné investování pro průměrování nákladů. V případě potřeby se obraťte na investičního poradce, který vám pomůže s výběrem optimálního investičního produktu.

Jak investovat malé částky – investování bez úspor

Investování nemusí být výsadou pouze bohatých. I s malými částkami můžete začít budovat své jmění a zajistit si finanční budoucnost. Zde je několik tipů, jak investovat malé částky:

 1. Začněte pomalu: Není nutné hned investovat velké částky. Začněte investovat i malými částkami, které si s klidem můžete dovolit odložit. I malá suma se v čase může zhodnotit a stát se základem pro vaše budoucí investice.
 2. Investujte pravidelně: Pravidelné investování, i když jen malých částek, je klíčem k úspěchu. Nastavte si automatické platby na investiční účet a investujte tak každý měsíc stejnou částku. Díky tomu budete investovat i v časech, kdy se vám to zrovna moc nechce, a průměrujete náklady v čase.
 3. Využijte bonusy a programy pro začátečníky: Mnoho brokerů a investičních společností nabízí bonusy a programy pro začátečníky, které vám pomohou s nízkými poplatky nebo s investováním malých částek. Nebojte se zeptat na dostupné možnosti a využít nabídky, které vám pomohou začít.
 4. Investujte do ETF: ETF (Exchange Traded Funds) jsou burzovně obchodované fondy, které sledují specifický index, sektor nebo komoditu. Nabízí investorům diverzifikovaný způsob investování s nízkými poplatky a jsou ideální pro začátečníky, kteří nemají čas a znalosti na výběr jednotlivých akcií.
 5. Investujte do akcií dividendových společností: Dividendové akcie jsou akcie společností, které vyplácejí svým akcionářům část zisku. Pravidelný příjem z dividend vám pomůže reinvestovat a zhodnotit vaše investice v čase.
 6. Zvažte peer-to-peer platformy: Peer-to-peer platformy vám umožňují půjčovat peníze dalším lidem nebo firmám a profitovat z úroků. Tyto platformy obvykle umožňují investovat i malé částky a nabízí zajímavé výnosy.
 7. Vzdělávejte se: Čím více se o investování dozvíte, tím lépe budete moci dělat informovaná investiční rozhodnutí. Existuje mnoho online i offline zdrojů, které vám pomohou se vzdělat v oblasti investování. Nebojte se číst knihy, navštěvovat kurzy a sledovat webináře o investování.

Důležité: Investování je vždy spojeno s rizikem. Můžete přijít o peníze, pokud hodnota vašich investic klesne. Je důležité investovat pouze peníze, které si můžete dovolit ztratit, a před investováním si provést vlastní průzkum.

Mnoho lidí si myslí, že investování je pouze pro bohaté. Jenže to není pravda. Díky moderním technologiím a dostupným investičním platformám je investování dostupné i pro ty s malými částkami.

Už i s pár stovkami korun měsíčně můžete začít budovat své portfolio a investovat do aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. Pravidelné investování, i když jen malých částek, se v čase sčítají a díky efektu složeného úroku vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů.

Nebojte se začít s malými kroky. I malá investice je lepší než žádná. Čím dříve začnete investovat, tím více času budou mít vaše peníze růst. Buďte trpěliví, disciplinovaní a s trochou štěstí se vaše investice mnohonásobně vrátí a zajistí vám prosperitu v budoucnu.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *