Výpověď ze strany zaměstnance – vzor ke stažení, práva a povinnosti

Rozhodnutí o ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance není nikdy snadné. Je důležité si uvědomit všechny důsledky a správně postupovat, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím.

V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o výpovědi ze strany zaměstnance, včetně náležitostí výpovědi, výpovědní doby a vašich práv a povinností.

Zaměříme se také na specifika výpovědi dohodou, výpovědi ve zkušební době, okamžité výpovědi a ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance.

Výpověď ze strany zaměstnance

Vzor výpovědi ze strany zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (PDF)

Výpověď ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (Word – .docx)

Náležitosti

Výpověď ze strany zaměstnance musí být písemná a doručena zaměstnavateli. Vzor výpovědi si můžete stáhnout na internetu nebo vygenerovat online. Výpověď musí obsahovat následující náležitosti:

 • Jméno a příjmení zaměstnance
 • Adresa zaměstnance
 • Jméno a sídlo zaměstnavatele
 • Datum doručení výpovědi
 • Označení výpovědi (např. „Výpověď z pracovního poměru“)
 • Datum skončení pracovního poměru (včetně výpovědní doby)
 • Podpis zaměstnance

Výpovědní doba

Výpovědní doba je doba, po kterou musíte nadále pracovat pro svého zaměstnavatele i po doručení výpovědi. Výpovědní doba se liší v závislosti na délce trvání vašeho pracovního poměru:

 • Do 2 let: 2 měsíce
 • Od 2 do 3 let: 3 měsíce
 • Nad 3 roky: 3 měsíce + 1 měsíc za každý další rok trvání pracovního poměru

Výpovědní doba začíná běžet dnem, kdy byla zaměstnavateli doručena výpověď. Pokud je výpověď doručena včas, pracovní poměr končí posledním dnem výpovědní doby. Pokud je výpověď doručena opožděně, začíná běžet výpovědní doba dnem, kdy ji měl zaměstnavatel nejpozději obdržet.

Výjimky z výpovědní doby

V určitých případech je možné skončit pracovní poměr bez dodržení výpovědní doby. Jedná se o situace, jako je:

 • Výpověď z důvodu porušení pracovních povinností zaměstnavatelem
 • Výpověď v důsledku vážných zdravotních důvodů
 • Výpověď v důsledku přechodu zaměstnance do důchodu
 • Dohoda o ukončení pracovního poměru

Vaše práva a povinnosti

Při podávání výpovědi ze strany zaměstnance máte i svá práva a povinnosti. Mezi vaše práva patří:

 • Právo na odstupné: Pokud vám zaměstnavatel neprodlouží pracovní poměr a vy sami se neproviníte proti pracovním povinnostem, máte nárok na odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.
 • Právo na volno k hledání nového zaměstnání: Máte nárok na volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 den na měsíc trvání pracovního poměru, maximálně však 15 dní.
 • Právo na vystavení závěrečné pracovní zprávy: Zaměstnavatel vám je povinen vystavit závěrečnou pracovní zprávu, která obsahuje hodnocení vaší práce a informace o vašich dosažených kvalifikacích.

Mezi vaše povinnosti patří:

 • Dodržení výpovědní doby: Musíte nadále pracovat pro svého zaměstnavatele po celou dobu výpovědní doby.
 • Předání pracovních nástrojů a materiálů: Po skončení pracovního poměru jste povinni předat zaměstnavateli všechny svěřené pracovní nástroje a materiály.
 • Dodržování mlčenlivosti: I po skončení pracovního poměru jste povinni dodržovat mlčenlivost o informacích, které jste se dozvěděli během výkonu práce.

Výpověď ze strany zaměstnance je důležitý krok, který je nutné si dobře promyslet. Dodržováním výše uvedených pokynů se

Výpověď dohodou ze strany zaměstnance

V praxi se můžeme setkat i s tzv. výpovědí dohodou, která představuje alternativu k výpovědi s dodržením výpovědní doby. Jedná se o oboustrannou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o ukončení pracovního poměru k určitému datu.

Vzor výpovědi dohodou ze strany zaměstnance

Výpověď dohodou ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (PDF)

Výpověď dohodou ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (Word – .docx)

Výhody výpovědi dohodou:

 • Rychlost: Pracovní poměr končí v termínu, který si obě strany dohodnou, a to bez nutnosti dodržovat výpovědní dobu.
 • Přátelské ukončení: Výpověď dohodou umožňuje ukončit pracovní poměr v klidné atmosféře a bez zbytečných sporů.
 • Flexibilita: Datum ukončení pracovního poměru si lze sjednat individuálně podle potřeb obou stran.

Nevýhody výpovědi dohodou:

 • Odstupné: Zaměstnanec nemá v případě výpovědi dohodou nárok na odstupné, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 • Dovolená: Zaměstnanec si musí vyčerpat dovolenou do konce pracovního poměru, případně ji musí proplatit.
 • Nemocenská: V případě nemoci v době po skončení pracovního poměru nemá zaměstnanec nárok na nemocenskou.

Postup při výpovědi dohodou:

 1. Sepsání dohody: Dohoda o ukončení pracovního poměru by měla být písemná a obsahovat datum ukončení pracovního poměru, způsob vypořádání mzdy a dovolené a případně další ujednání.
 2. Podpis dohody: Dohodu musí podepsat obě strany, tj. zaměstnanec i zaměstnavatel.
 3. Doručení dohody: Dohodu je nutné doručit zaměstnavateli nejpozději do konce pracovního poměru.

Vzor výpovědi dohodou

Na internetu je dostupných mnoho vzorů výpovědi dohodou, které vám pomohou s jejím sepsáním. Můžete také využít online generátory dohod o ukončení pracovního poměru.

Důležité:

Před podpisem výpovědi dohodou si důkladně prostudujte všechny podmínky a ujistěte se, že rozumíte všem důsledkům. V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na právního zástupce.

Výpověď ve zkušební době ze strany zaměstnance

Výpověď ve zkušební době je specifický typ ukončení pracovního poměru, který se řídí zvláštními pravidly. Na rozdíl od klasické výpovědi s dodržením výpovědní doby, můžete ve zkušební době skončit práci kdykoliv a bez udání důvodu.


Ve zkušební době není písemná výpověď nutná, nicméně v některých případech ji může být vhodné sepsat. Použít lze vzor výpovědi ze strany zaměstnance, který je ke stažená výše.


Výhody výpovědi ve zkušební době:

 • Snadnost: Nemusíte sepsat formální výpověď ani dodržovat výpovědní dobu.
 • Rychlost: Pracovní poměr končí dnem, kdy doručíte výpověď zaměstnavateli.
 • Flexibilita: Můžete se rozhodnout pro ukončení práce i v případě, že jste v ní odpracovali pouze jeden den.

Nevýhody výpovědi ve zkušební době:

 • Odstupné: Zaměstnanec nemá v případě výpovědi ve zkušební době nárok na odstupné.
 • Dovolená: Zaměstnanec si musí vyčerpat dovolenou do konce pracovního poměru, případně ji musí proplatit.
 • Nemocenská: V případě nemoci v době po skončení pracovního poměru nemá zaměstnanec nárok na nemocenskou.

Postup při výpovědi ve zkušební době:

 1. Sepsání výpovědi: I když není formální výpověď nutná, doporučuje se sepsat písemné oznámení o ukončení pracovního poměru. V oznámení by mělo být uvedeno datum doručení výpovědi a datum, kdy pracovní poměr končí.
 2. Doručení výpovědi: Výpověď je nutné doručit zaměstnavateli písemně. Můžete ji předat osobně do rukou nebo ji poslat doporučeně poštou.
 3. Ukončení pracovního poměru: Pracovní poměr končí dnem, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Důležité:

 • Výpověď ve zkušební době musí být doručena včas. Pokud ji doručíte pozdě, pracovní poměr neskončí a budete muset nadále pracovat.
 • I ve zkušební době máte nárok na mzdu za odpracovanou dobu a případně na poměrnou část dovolené.

Výpověď ve zkušební době je jednoduchý a rychlý způsob, jak ukončit pracovní poměr, pokud vám práce nesplnila očekávání nebo se vyskytla jiná nenadálá událost. Nezapomeňte však na to, že nemáte nárok na odstupné a musíte dodržet určité formality.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance

V praxi se můžeme setkat i s tzv. okamžitou výpovědí ze strany zaměstnance, která představuje mimořádný způsob ukončení pracovního poměru. Na rozdíl od klasické výpovědi s dodržením výpovědní doby, můžete v tomto případě skončit práci okamžitě a bez nutnosti dodržovat výpovědní dobu.

Nezapomeňte se alespoň pokusit jednat s chladnou hlavou, ať už je důvod, proč z práce chcete okamžitě odejít, jakýkoliv. Mějte na paměti, že nejste nejbohatší člověk na světě, proto by vás náhlá ztráta příjmu mohla dostat do problémů.

Vzor okamžité výpovědi ze strany zaměstnance

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (PDF)

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (Word – .docx)

Důvody pro okamžitou výpověď:

Zákoník práce stanovuje omezený počet důvodů, pro které může zaměstnanec podat okamžitou výpověď. Mezi tyto důvody patří:

 • Hrubé porušení pracovních povinností ze strany zaměstnavatele: Jedná se o závažná porušení pracovních povinností zaměstnavatele, která ohrožují práva a oprávněné zájmy zaměstnance. Například neplacení mzdy, sexuální obtěžování, šikana na pracovišti apod.
 • Ohrožení zdraví nebo života zaměstnance: Zaměstnanec může okamžitě ukončit pracovní poměr, pokud je jeho zdraví nebo život ohrožen pracovními podmínkami. Například práce v nezdravém prostředí, práce s nebezpečnými materiály apod.
 • Porušení pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele: Zaměstnanec může okamžitě ukončit pracovní poměr, pokud zaměstnavatel poruší sjednané pracovní podmínky. Například změna pracovního zařazení bez souhlasu zaměstnance, změna výše mzdy bez zákonného důvodu apod.

Postup při okamžité výpovědi:

 1. Sepsání výpovědi: Okamžitá výpověď musí být písemná a doručena zaměstnavateli. Vzor výpovědi si můžete stáhnout na internetu nebo vygenerovat online. Výpověď musí obsahovat následující náležitosti:
  • Jméno a příjmení zaměstnance
  • Adresa zaměstnance
  • Jméno a sídlo zaměstnavatele
  • Datum doručení výpovědi
  • Označení výpovědi (např. „Okamžitá výpověď z pracovního poměru“)
  • Důvod okamžité výpovědi
  • Podpis zaměstnance
 2. Doručení výpovědi: Výpověď je nutné doručit zaměstnavateli písemně. Můžete ji předat osobně do rukou nebo ji poslat doporučeně poštou.
 3. Ukončení pracovního poměru: Pracovní poměr končí dnem, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Důležité:

 • Okamžitá výpověď musí být podána včas. Pokud ji podáte opožděně, ztrácí platnost.
 • V případě okamžité výpovědi nemáte nárok na odstupné.
 • Pokud máte pochybnosti o tom, zda je váš důvod pro okamžitou výpověď oprávněný, je vhodné se obrátit na právního zástupce.

Okamžitá výpověď ze strany zaměstnance je krajním řešením, které by se mělo používat pouze v případě závažných důvodů. Před podáním okamžité výpovědi je důležité si ujasnit všechny důsledky a zvážit všechny dostupné možnosti.

Ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance

Smlouva na dobu určitou je specifický typ pracovní smlouvy, která má předem sjednanou dobu trvání. Na rozdíl od klasické smlouvy na dobu neurčitou, můžete u této smlouvy podat výpověď pouze v omezených případech.

Vzor ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance

Ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (PDF)

Ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance – vzor ke stažení (Word – .docx)

Možnosti ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance:

 • Dohodou obou stran: Pracovní poměr lze kdykoliv ukončit dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V tomto případě se obě strany dohodnou na datu ukončení pracovního poměru a případně na dalších podmínkách.
 • Výpověď z důvodu porušení pracovních povinností zaměstnavatelem: Zaměstnanec může podat výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud zaměstnavatel hrubě poruší své pracovní povinnosti. Například neplacení mzdy, sexuální obtěžování, šikana na pracovišti apod.
 • Výpověď v případě vážných zdravotních důvodů: Zaměstnanec může podat výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud mu v důsledku vážných zdravotních důvodů brání v práci.
 • Výpověď v případě přechodu zaměstnance do důchodu: Zaměstnanec může podat výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou, pokud dosáhne důchodového věku.
 • Okamžitá výpověď: V mimořádných případech může zaměstnanec podat okamžitou výpověď bez dodržení výpovědní doby. Důvody pro okamžitou výpověď jsou stejné jako u klasické smlouvy na dobu neurčitou (viz výše).

Postup při výpovědi smlouvy na dobu určitou:

 1. Sepsání výpovědi: Výpověď musí být písemná a doručena zaměstnavateli. Vzor výpovědi si můžete stáhnout na internetu nebo vygenerovat online. Výpověď musí obsahovat následující náležitosti:
  • Jméno a příjmení zaměstnance
  • Adresa zaměstnance
  • Jméno a sídlo zaměstnavatele
  • Datum doručení výpovědi
  • Označení výpovědi (např. „Výpověď ze smlouvy o pracovním poměru na dobu určitou“)
  • Důvod výpovědi (pokud je nutné)
  • Datum ukončení pracovního poměru
  • Podpis zaměstnance
 2. Doručení výpovědi: Výpověď je nutné doručit zaměstnavateli písemně. Můžete ji předat osobně do rukou nebo ji poslat doporučeně poštou.
 3. Ukončení pracovního poměru: Pracovní poměr končí v den, který je uveden ve výpovědi.

Důležité:

 • Pokud nesplníte podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou, můžete být povinni nadále pracovat až do konce doby trvání smlouvy.
 • V případě výpovědi z důvodu porušení pracovních povinností zaměstnavatelem musíte prokázat oprávněnost svého důvodu.
 • Pokud máte pochybnosti o tom, jak správně ukončit smlouvu na dobu určitou, je vhodné se obrátit na právního zástupce.

Ukončení smlouvy na dobu určitou ze strany zaměstnance je složitější než u klasické smlouvy na dobu neurčitou. Je důležité si před podáním výpovědi ujasnit všechny možnosti a postupovat v souladu se zákonem.

Další informace můžete čerpat na vládních stránkách: https://portal.gov.cz/informace/skonceni-pracovniho-pomeru-INF-17

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *